Porvarihallituksen märkä uni

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kannanotot yleissitovuudesta ovat saaneet laajaa julkisuutta, vaikka niissä ei sinänsä ole mitään uutta. Porvarit haluavat heikentää työntekijöiden palkkoja, jotta omistajille jäisi entistä isompi siivu yritysten tuloksesta. Mikään ei riitä, kuten viime ja ennakkotiedot tämän vuoden noin 14 miljardin euron osingoista kertovat.  Tämä siis samaan aikaan, kun yritysten investoinnit tuotantoon eivät kata edes koneiden kulumista.

Keskuskauppakamarin ulostulo on lähinnä vaalitukea Kokoomukselle ja Keskustalle, jotka ennen hallitukensa hajoamista ajoivat monin tavoin työntekijöiden aseman heikennyksiä kikyjen ja aktiivimallien muodossa. Vaalien lähestyessä kaikki puolueet ovat ilmoittaneet kannattavansa yleissitovuutta, vaikka todellisuudessa Sipilän/Orpon/Soinin hallitus on ajanut sen heikentämistä tai siitä kokonaan luopumista. Toisin sanoen Kauppakamari ja sitä tukemaan ilmoittautunut Suomen Yrittäjät ovat Kokoomuksen ja Keskustan asialla, koska ne itse eivät kehtaa tai uskalla sanoa omaa kantaansa vaalitappion pelossa.

SAK ja muut ay-järjestöt ovat moneen kertaan torjuneet vaihtoehdon, että lailla määrättäisiin, että yleissitovuus voitaisiin yrityksessä ohittaa, jos näin paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välillä sovittaisiin.  Tämä perustuu siihen, että työehtojen tason, palkan, lomien ja työaikojen turvaaminen ja ylläpitäminen ovat kaikkien osapuolten etu. Yleissitovuus estää työehtokilpailun yritysten välillä. 

Keskuskauppakamarin esitys onkin nähtävä poliittisena mielikuvien rakentamisena niin, että ammattiliitot ja niiden solmimat työehtosopimukset ovat jotenkin estämässä yritystasolla tapahtuvaa sopimista tai peräti yksilön oikeuksia. Päinvastoin ammattiliittojen ja fiksujen yrittäjien tavoite on parantaa tuottavuutta ja tulosta, mutta jakaa sen tulokset oikeudenmukaisesti. Työntekijä ei ole tässä katsonnassa kuluerä, vaan osa menestyvää kokonaisuutta.  

Jyrki Levonen, Pääluottamusmies 

Eduskuntavaaliehdokas, SDP