Suomen Yrittäjien aluejohtajat puhuvat asian vierestä

Lännen media kysyi, Suomen Yrittäjien alueelliset yrittäjäjärjestöt (16) vastasivat ja SK (21.1.) teki siitä ”uutisen”. Yllättäen aluejohtajat ”antavat lähes yksimielisen tukensa paikallisen sopimisen lisäämiselle sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiselle”. Joku voisi kysyä mitä journalistisia perusteita löytyy näinkin läpinäkyvän propagandan julkistamiselle?

Aluejohtajat viestivät, että paikallinen sopiminen on kiva ja ihana asia, joka rohkaisee palkkaamaan uutta työvoimaa. Se jää kuitenkin jälleen kertomatta, mitä sillä tarkoitetaan. Eikö olisi reilua kertoa, mistä pitäisi sopia toisin? Vai eikö uskalleta tai kehdata sanoa, että tarkoituksena on ”sopia” muun muassa huonommista palkoista, työajoista ja lisistä. Vai mistä on kysymys?

Mielestäni on tullut selväksi, että Suomen Yrittäjät (SY) tarkoittavat sitä, että työehtosopimusten yleissitovuudesta pitää luopua. SY vastustaa siis sitä, että kaikissa yrityksissä, olivat ne työnantajaliiton jäseniä tai ei, tulee noudattaa valtakunnallisten työehtosopimusten vähimmäismääräyksiä. Tavoite heillä on, että mitään minimejä ei ole, vaan kaikki voidaan sopia jopa yksilötasolla.

Samalla unohtuu tietenkin kertoa, että SY hylkäsi aikanaan Sipilän hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kompromissin paikallisen sopimisen laajentamisen osalta riittämättömänä. Hylkäsi sen takia, että myös järjestäytymättömät työnantajat olisivat joutuneet kantamaan vastuuta sopimusten soveltamisesta yhdessä työntekijöitä edustavien luottamusmiesten ja liiton kanssa.

Juttu antaa lisäksi ymmärtää, että SY:n tavoitteet henkilöperusteisessa irtisanomisessa olisivat jotenkin olennaisesti edenneet ja sen takia olisi syntynyt uusia edellytyksiä palkata lisää työntekijöitä.

Todellisuudessa SY ei saanut tässäkään asiassa kantaansa läpi. Vanha laki korostaa henkilöperusteisessa irtisanomisessa kokonaisharkintaa ja niin on myös jatkossa. Lakiin lisättiin, että työntekijöiden lukumäärä on otettava kokonaisharkinnassa huomioon, jonka tuomioistuimet ovat jo nykyään huomioineet, kun irtisanomisperusteen laillisuutta arvioidaan, vaikka siitä ei ole ollut lakipykälissä mainintaa. Ay- liikkeen ja muiden asiantuntijoiden, esimerkiksi professori Seppo Koskinen, arvio on, että muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta.

Sipilä ja kepu ajoi sammutetuin lyhdyin viime eduskuntavaaleissa ”Suomi kuntoon” hokemalla, muttei kertonut, että se tarkoittaa pakkolakeja. Suomen Yrittäjien puheissa on sama kaiku. Kannattaa olla tarkkana ketä äänestää!