Takaisin sopimusyhteiskunnan tielle

Jokaisen työssäkäyvän toimeentuloa ja sosiaaliturvaa on rakennettu vuosikymmeniä työmarkkinajärjestöjen ja kulloisenkin maan hallituksen nk. kolmikantaisilla sopimuksilla ja liittojen työehtosopimuksilla. Riippumatta siitä onko työssä, työtön, opiskelija tai eläkeläinen, on työmarkkinapöydissä määritelty mikä on kaikkien minimiturva. On voinut luottaa omaan huomiseen, kun asiat on sovittu pidemmäksi aikaa ja näin kokea elämä turvallisemmaksi. Yksilön toimeentulo on tänäänkin suoraan sidottu tämän päivän ansiotasoon. Niin työssäkäyvillä, työttömillä kuin eläkeläisilläkin, joiden kaikkien tulot riippuvat aina sen hetkisen työelämän sopimusratkaisuista.

Olenkin varma, että työelämä on vaalikaudella 2019-2023 tulevan eduskunnan ja hallituksen yksi tärkeimmistä toimintalohkoista. Olennaista on, että työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteistyö ja neuvotteleva asioiden edistäminen palautetaan. Sipilän johdolla toteutettu porvarihallituksen politiikka on tältäkin osin muutettava.

Sipilän porvarihallituksen syntilista on pitkä

Ei enää pakkolaeilla uhkailua, jossa 0-palkankorotusten lisäksi työaikaa pidennettiin 24 tuntia vuodessa, leikattiin julkisen sektorin lomarahoja 30 prosenttia jne. Sipilän hallitus asettui heti alussa työnantajien leiriin ja työnantajat näkivät tässä mahdollisuuden heikentää ay-liikettä ja murentaa työehtosopimusjärjestelmää ja varsinkin yleissitovuutta.

Vaikka nyt puolueiden vaaliohjelmissa kannatetaan yleissitovuutta ja kolmikantaa on varmaa, että jos porvarihallitus jatkaa, nousee sopimusturvan heikentäminen jälleen työnantajaleirin tuella esiin. 

Lisäksi hallituksen leikkausten ja moralisoinnin kohteena ovat olleet myös työttömät.  Ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen kestosta on leikattu 100 päivää, luovuttu korotetusta työttömyyspäivärahasta ja tehty aktiivimalli-leikkuri, jossa lähtökohtana on ollut ”keppi eikä porkkana”.

Eduskuntavaaleissa on kyse muutoksesta.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Kasvu kuuluu kaikille ja siksi tarvitaan muutos leikkauslinjalta uudistuslinjalle. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että huomenna on paremmin.

Tarvitaan laadukasta koulutusta. Suomi elää osaamisesta ja innovaatioista. Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään nuori keskeyttää opintonsa rahan puutteen takia ja syrjäytyy työelämästä. Siksi lukio ja ammatillinen koulutus pitää muuttaa aidosti maksuttomaksi. Ammatillisen koulutuksen ongelmiin pitää myös tehdä iso korjausliike Sipilän hallituksen leikkausten johdosta.

Tavoitteena pitää olla oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi työelämä, jossa työntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan ja voivat luottaa toimeentuloonsa niin, että yhdellä työllä tulee toimeen. Reilu työelämä tarkoittaa sitä, että jokaista työntekijää arvostetaan. Työpaikoilla työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia pitää lisätä. Myös henkilöstön edustusta yritysten päättävissä elimissä tulee vahvistaa. Työntekijöiden oikeusturvan varmistamiseksi ammattiliitoille pitää säätää kanneoikeus ja tahallinen alipalkkaus pitää asettaa rangaistavaksi.

Jyrki Levonen, Pääluottamusmies

Eduskuntavaaliehdokas, SDP