Valinnanvapaus yleissitovuuteenkin?

Maakuntalehden tekstaripalstalla kyseltiin, eikö olisi parempi, että voisi itse vapaasti valita haluaako yleissitovuuden vai ei?

Teoriassa voi tietysti ajatella, että jokainen valitsisi mitä lakeja noudattaa, mutta silloin ei olisi enää kysymys oikeusvaltiosta, joka noudattaa kansainvälisiä sopimuksia (ILO) tai säädöksiä (EU). Yleissitovuus turvaa työnteon vähimmäisehdot. Siitä luopuminen tarkoittaa työntekijöiden työehtojen heikentymistä. Yleissitova työehtosopimus on siis pohja, mikään ei estä sopimasta paremmista työehdoista.

Jos yleissitovuutta ei olisi, työehdoista pitäisi määrätä nykyistä yksityiskohtaisemmin lainsäädännössä. Tämä, jos mikä, jäykistäisi työmarkkinoita. Laissa määrätty minimipalkka määrittäisi vain yhden alimman palkan.

Sen sijaan työehtosopimuksissa vähimmäispalkat määritellään töiden vaativuuden mukaisesti samoin kuin erilaiset muut palkkaan liittyvät elementit, kuten työaikalisät. Monet palkansaajien edut perustuvat työehtosopimuksiin. Niissä on sovittu varsinaisen palkan ja sen osien lisäksi esimerkiksi sairausajanpalkasta, äitiys- ja isyysvapaan palkasta ja lomarahoista. Yleissitovat työehtosopimukset päinvastoin tuovat alakohtaista joustoa. Useista laissa säädetyistä työehdoista voidaan työehtosopimuksilla poiketa.

Jyrki Levonen, Pääluottamusmies

Eduskuntavaaliehdokas, SDP